Basenova

Miejsce powstałe z miłości do pływania

Badanie wody

Giebułtów, dnia 21.04.2022 roku

Próby wody pobranej z niecki basenowej znajdującej się na obiekcie Basenova sp. z. o.o. Giebułtów ul. Władysława Hermana 18 nie odpowiada normom Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 roku w sprawie wymagań jakimi powinna odpowiadać woda na pływalniach (Dz. U. z dnia 2 grudnia 2015 roku).

Parametry fizykochemiczne (niecka basenowa)
pH 7,30
Chlor wolny 0,50
Mikroorganizmy 70 jtk przekroczenie
Temperatura wody 29,9
Przejrzystość dobra
Stężenie soli 0,51
Parametry fizykochemiczne (jacuzzi)
pH 7,35
Chlor wolny 0,85
Temperatura wody 35,1
Przejrzystość dobra

W dniu 29.04.2022 roku na obiekcie Basenova Sp. z. o.o. w Giebułtowie ul. Władysława
Hermana 18, dokonano zamknięcia pomieszczeń sanitarno-higienicznych (natrysków) w związku
z nieprawidłowościami (skażenie) cyrkulacji instalacji ciepłej wody w natryskach szatni damskiej
i męskiej. Powyższa niedogodność będzie występowała do dnia 13.05.2022 roku.