Basenova

Miejsce powstałe z miłości do pływania

Badanie wody

Giebułtów, dnia 23.02.2023 roku

Próby wody pobranej z niecki basenowej znajdującej się na obiekcie Basenova sp. z. o.o. Giebułtów ul. Władysława Hermana 18 odpowiadającej normom Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 roku w sprawie wymagań jakimi powinna odpowiadać woda na pływalniach (Dz. U. z dnia 2 grudnia 2015 roku).

Parametry fizykochemiczne (niecka basenowa)
pH 7,15
Chlor wolny 0,75
Chlor związany 0,3
Temperatura wody 28,5
Przejrzystość dobra
Stężenie soli 0,50
Parametry fizykochemiczne (jacuzzi)
pH 7,12
Chlor wolny 0,95
Temperatura wody 33,5
Przejrzystość dobra